Om mig

Om mig

Hvem er jeg

Jeg hedder Sipho Magwentshu.

Jeg er uddannet fra Århus Universitet i 2005 og har siden da beskæftiget mig primært med tre emner:

  • Stress og trivsel
  • Mennesker og organisationer
  • Arbejdsmiljø og kompetenceudvikling

Jeg har selv oplevet at det arbejdsliv jeg havde, ikke i tilstrækkelig grad harmonerede med de værdier, som jeg har i livet og at der derfor havde indfundet sig en form for ubalance i mit liv, som havde indflydelse på mit familieliv, mit sociale liv og mit selvbillede, og som efterhånden havde varet så længe at det var blevet normalen.

Det krævede faktisk at jeg selv oplevede at være så meget i konflikt med mine værdier, i mit arbejdsliv, at belastningen til sidst var så stor at jeg måtte sige stop og tage en pause.

Jeg var stressramt. Ligesom ca. 35.000 andre i Danmark hver dag. Heldigvis er stress en tilstand man kan komme sig fra, men det kræver som regel, at man får hjælp til at håndtere belastningen fra nogle professionelle. I mit tilfælde har jeg haft en god læge, en forstående kone og så har jeg trukket på nogle af mine psykologkollegaer og deres fine rådgivning.

I min praksis vil jeg rigtig gerne hjælpe dig, med udfordringer i dit arbejdsliv, ud fra en helhedsforståelse af at vi er ét menneske med ét liv og at det liv skal hænge sammen både på og udenfor arbejdspladsen.

Gennem samtaler finder vi i fællesskab frem til de ting der er vigtige for dig og undersøger, hvordan de optræder i dit liv lige nu og om der er nogle af de værdier du bærer rundt på, som fylder for lidt i det liv du lever lige nu. Hvis det er tilfældet, finder vi sammen ud af hvordan der kan ske ændringer i dit liv, så de ting du holder mest af, også er dem der fylder mest i dit liv.

Fokus for min praksis er mennesker der står med udfordringer i arbejdslivet. Jeg vil gerne bringe den narrative praksis ind i det organisatoriske rum og i arbejdslivet. Således at vi ser mennesker som hele individer, der er det samme menneske med de samme værdier i alle aspekter af livet og at disse værdier, i overvejende grad, skal harmonere med de ting vi foretager os i hverdagen, for at vi kan tilstræbe et lykkeligt eller i det mindste meningsfuldt liv.

Det teoretiske

Når vi sidder sammen på din virksomhed eller når du kommer i min praksis, er det helt centrale, din problemstilling. Ud fra den så vil jeg forsøge at bidrage med psykologiske forståelser fra de teori, som jeg mener kan gavne forståelsen af problemet.

Jeg arbejder eklektisk, det vil sige at jeg trækker på alle de teorier jeg kender, men dog primært ud fra to perspektiver, nemlig Det Narrative og Det Metakognitive.

Det Narrative grundsyn lægger vægt, at der er mange historier der kan fortælles om den måde vi lever vores liv på, og at problemer tit opstår, når de historier vi fortæller om vores liv ikke harmonerer med det, der er vigtigt for os og vi derfor kommer på kant med vores værdier. Det kan være godt til at udfolde mere eksistentielle problematikker, som kan dukke op.

Den Metakognitive metode er en mestringstilgang baseret på øvelser i tankehåndtering. Den er meget konkret og brugbar i forhold til stress, angst og depression.